✅ BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG HÀN ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bảng chữ cái tiếng Hàn Quốc

Bảng chữ cái tiếng Hàn
Để học tiếng Hàn giỏi bạn phải có kiến thiết xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chãi từ khởi đầu. Và bảng chữ cái Hangeul chính là một trong những viên gạch quan trọng xây nên nền tảng đó .
Bảng chữ cái Hangeul (한글)
Học tiếng Hàn bảng chữ cái là một trong những bước tiến quan trọng tiên phong mà bạn phải chinh phục. Học bảng chữ cái tiếng Hàn không hề khó, vì mạng lưới hệ thống chữ tiếng Hàn có 1 số ít từ phát âm tương tự như với tiếng Việt của tất cả chúng ta. Tuy cách viết những ký tự trong tiếng Hàn độc lạ trọn vẹn với tiếng Việt ( vì chữ tiếng Việt thuộc mạng lưới hệ thống chữ Latinh, còn chữ tiếng Hàn thuộc mạng lưới hệ thống chữ viết tượng hình ), nhưng bạn cũng đừng quá lo ngại vì hầu hết những ký tự đều khá dễ viết. Khi học bảng chữ cái, bạn đừng nghĩ chỉ cần thuộc và ghi nhớ những mặt chữ là đủ, cần quan tâm khi học tiếng Hàn bằng phiên âm nữa nhé .
Bảng nguyên âm của bảng chữ cái tiếng Hàn
Các nguyên âm và phụ âm tiếng Hàn gộp lại thành mạng lưới hệ thống chữ Hangeul của người Nước Hàn. Đây là mạng lưới hệ thống chữ viết do vua Sejong cùng một số ít học giả vương triều ý tưởng vào năm 1443 sau Công nguyên. Trước khi Hangeul sinh ra, người Nước Hàn không có mạng lưới hệ thống chữ viết riêng của mình mà họ đã mượn những ký tự chữ Hán trong mạng lưới hệ thống chữ của người Trung Quốc. Hệ thống chữ Hán khá phức tạp nên đã gây không ít khó khăn vất vả cho người thông thường trong việc đọc và viết. Nhận thấy sự phiền phức trong người dân về mạng lưới hệ thống chữ viết, vua Sejong đã ý tưởng ra Hangeul nhằm mục đích mục tiêu giúp mọi người thuộc mọi những tầng lớp ai cũng hoàn toàn có thể sử dụng tiếng Hàn .
Học bảng chữ cái tiếng Hàn
Ban đầu bộ chữ Hangeul gồm có 11 ký tự phụ âm và 17 ký tự nguyên âm, nhưng về sau sử dụng 21 nguyên âm và 19 phụ âm, được dùng cho đến ngày này. Tổng cộng có 40 ký tự trong bảng chữ cái Hangeul gồm có nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm đơn, phụ âm đôi .

Học bảng chữ cái Hàn Quốc là tiền đề quan trọng giúp bạn học tốt những kỹ năng như đọc, viết, đồng thời bổ trợ cho các kỹ năng nghe, nói. Học tiếng Hàn phát âm chuẩn là một trong những phần bạn không được bỏ qua nếu muốn học nâng cao về sau. Để có thể giao tiếp tốt tiếng Hàn, trước tiên cần phát âm đúng, phát âm chuẩn ngay từ những ký tự đơn giản trong bảng chữ cái. Hãy học và luyện phát âm những ký tự tiếng Hàn đã được phiên âm sau đây nhé.

Nguyên âm, phụ âm tiếng Hàn

Hệ thống ký tự nguyên âm (모음)

Thứ tự : nguyên âm tiếng Hàn. phát âm. phiên âm tiếng Việt

 • 1) ㅏ. |a|. a
 • 2) ㅑ. |ya|. ya
 • 3) ㅓ. |o|. ơ
 • 4) ㅕ. |yo|. yơ
 • 5) ㅗ. |o|. ô
 • 6) ㅛ. |yo|. yô
 • 7) ㅜ. |u|. u
 • 8) ㅠ. |yu|. yu
 • 9) ㅡ. |ui|. ư
 • 10) ㅣ. |i|. i
 • 11) ㅐ. |ae|. ae
 • 12) ㅒ. |jae|. yae
 • 13) ㅔ. |e|. ê
 • 14) ㅖ. |je|. yê
 • 15) ㅘ. |wa|. wa
 • 16) ㅙ. |wae|. wae
 • 17) ㅚ. |we|. oe
 • 18) ㅝ. |wo|. wo
 • 19) ㅞ. |we|. we
 • 20) ㅟ. |ü/wi|. wi
 • 21) ㅢ. |i|. ưi

Hệ thống các ký tự phụ âm (자음)

Bảng phụ âm trong tiếng Hàn
Thứ tự : Phụ âm tiếng Hàn. Phát âm, cách đọc. Phiên âm tiếng Việt

 • 1) ㄱ. 기역 |gi yơk|. k, g
 • 2) ㄴ. 니은 |ni ưn|. n
 • 3) ㄷ. 디귿 |di gưt|. t, d
 • 4) ㄹ. 리을 |ri ưl|. r, l
 • 5) ㅁ. 미음 |mi ưm|. m
 • 6) ㅂ. 비읍 |bi ưp|. p, b
 • 7) ㅅ. 시옷 |si ột|. s, sh
 • 8) ㅇ. 이응 |i ưng|. ng
 • 9) ㅈ. 지읒 |chi ưt|. ch
 • 10) ㅊ. 치읓 |ch`i ưt|. ch’
 • 11) ㅋ. 키읔 |khi ưt|. kh
 • 12) ㅌ. 티읕 |thi ưt|. th
 • 13) ㅍ. 피읖 |phi ưp|. ph
 • 14) ㅎ. 히읗 |hi ưt|. h
 • 15) ㄲ. |sang ki yơk|. kk
 • 16) ㄸ. |sang di gưt|. tt
 • 17) ㅃ. |sang bi ưp|. pp
 • 18) ㅆ. |sang si ột|. ss
 • 19) ㅉ. |sang chi ột|. jj

Cách viết : Tương tự như tiếng Việt những chữ và âm tiết trong tiếng Hàn được tạo thành bằng cách ghép nối những phụ âm và nguyên âm lại với nhau. Vị trí của nguyên âm trong một âm tiết phụ thuộc vào nó là âm dọc hay âm ngang .
Ví dụ : 1. ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ, ㅣ là những nguyên âm dọc, cách viết là phải viết ở bên phải phụ âm tiên phong trong âm tiết .

 • ㄴ + ㅏ => 나 (đọc là: na)
 • ㅈ + ㅓ => 저 (đọc là: chơ)

2. ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ, ㅡ là những nguyên âm ngang, cách viết là viết ngay bên dưới phụ âm tiên phong của một âm tiết .

 • ㅅ + ㅗ => 소 (đọc là: sô)
 • ㅂ + ㅜ => 부 (đọc là: bu)

3. Phụ âm ㅇ được viết vào khi không có âm phụ nào được tạo bởi vị trí tiên phong. Khi đó, ㅇ trở thành âm câm và đóng vai trò là ký tự làm đầy. Vì vậy 이 được phát âm giống như ㅣ, còn 으 được phát âm giống như ㅡ .
2. Phụ âm cuối : trong tiếng Hàn những âm tiết phải được hình thành bởi sự tích hợp giữa những nguyên âm và phụ âm .
* Các phụ âm ở vị trí sau cuối được gọi là phụ âm cuối hay còn được gọi là batchim ( 받침 )
Ví dụ : 학, 간, 올, 닭, 꽃, 있다, 없다 thì những phụ âm cuối là như : ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㄺ, ㅊ, ㅆ, ㅄ .
* Bất kỳ phụ âm nào cũng hoàn toàn có thể làm phụ âm cuối, nhưng chỉ có 7 âm hoàn toàn có thể được phát ra từ những âm tiết :

 • ㄱ, ㅋ, ㄲ đọc là |-k|
 • ㄴ đọc là |-n|
 • ㄷ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ, ㅆ đọc là |-t|
 • ㄹ đọc là |-l|
 • ㅁ đọc là |-m|
 • ㅂ,ㅍ đọc là |-p|
 • ㅇ đọc là [-ng]

Cách viết :

 • 1. ㅎ +ㅏ + ㄱ tạo thành 학
 • 2. ㄱ + ㅏ + ㄴ tạo thành 간
 • 3. ㅇ + ㅗ + ㄹ tạo thành 올
 • 4. ㄷ + ㅏ + ㄹ + ㄱ tạo thành 닭
 • 5. ㄲ + ㅗ + ㅊ tạo thành 꽃
 • 6. ㅇ + ㅣ + ㅆ tạo thành 있
 • 7. ㅇ + ㅓ + ㅂ + ㅅ tạo thành 없

Quy tắc nối phụ âm của từ trước với nguyên âm của từ sau:

Ví dụ :

• 발음 ta nối phụ âm ㄹ + 음 => 름 (bỏ âm ㅇ đi), cách đọc là (바름 – ba rưm)
• 이것은 ta cũng nối phụ âm ㅅ + 은 => 슨 (bỏ âm ㅇ đi), cách đọc là (이거슨 – i kơ sưn)

Một số câu giao tiếp cơ bản

Một số câu giao tiếp cơ bản trong tiếng Hàn Quốc
tiếng Việt. tiếng Hàn. | phiên âm |

 • 1) Đúng, Vâng. 네.(예.). |Ne.(ye.)|
 • 2) Không. 아니오. |Anio|
 • 3) A lô (khi nghe điện thoại). 여보세요. |Yeoboseyo|
 • 4) Xin chào. 안녕하세요. |Annyeong-haseyo|
 • 5) Tạm biệt (Khi bạn đóng vai trò là khách chào ra về). 안녕히 계세요. |Annyong-hi gyeseyo| .
 • 6) Tạm biệt (Khi bạn là chủ nhà, chào khách). 안녕히 가세요. |Annyeong-hi gaseyo|
 • 7) Chào mừng, chào đón. 어서 오세요. |Eoseo oseyo|
 • 8) Cảm ơn. 고맙습니다.(감사합니다.). |Gomapseumnida. (Gamsahamnida.)|
 • 9) Chào mừng ngài, chào đón ngài. 천만에요. |Cheonmaneyo|
 • 10) Xin lỗi. 미안합니다.(죄송합니다.). |Mianhamnida. (Joesong-hamnida.)|
 • 11) Tốt rồi. 괜찮습니다.(괜찮아요.). |Gwaenchansseumnida.|
 • 12) Xin lỗi khi làm phiền ai (hỏi giờ, hỏi đường). 실례합니다. |Sillyehamnida|

Để học tiếng Hàn tốt, đặc biệt là đối với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì học bảng chữ cái chính là yêu cầu bắt buộc đối với những bạn học tiếng Hàn cơ bản nhập môn. Hãy chăm chỉ học các quy tắc và ghi nhớ các nguyên âm, phụ âm trong tiếng Hàn, hãy kiên trì và đừng bao giờ bỏ cuộc khi mới tiếp xúc với ngôn ngữ mới.
Chúc các bạn học tốt!

Nguyên tắc phát âm chuẩn trong tiếng Hàn

1: 연음화: nối âm hóa

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ( 받침 ), âm tiết thứ 2 mở màn bằng một phụ âm câm ( 이응 ) => 받침 + 모음

집에 => 지베
이름이 => 이르미
일이 => 이리
빨아요 => 빠라요
닫아요=> 다다요

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ghép ( 겹받침 ), âm tiết thứ 2 khởi đầu bằng phụ âm câm ( 이응 )

겹받침 + 모음
읽어요=> 일거요
앉아요 => 안자요
옮아요 => 올마요

2: 경음화: trọng âm hóa

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㄴ,ㄹ,ㅁ,ㅇ; âm tiết thứ 2 bắt đầu bằng các phụ âm ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ thì âm tiết thứ 2 đọc thành ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ
식당 => 식땅
읽고 =>일꼬
앉다=> 안따
핥고=> 할꼬
맑게=> 말께
살집=> 살찝
문법=> 문뻡

3: 자음 동화: phụ âm đồng hóa (biến âm)

Âm tiết thứ 1 tận cùng bởi phụ âm ㄱ âm tiết thứ 2 khởi đầu bằng những phụ âm ㄴ, ㅁ đuôi chữ đọc thành ㅇ

받침 ㄱ+ ㄴ,ㅁ => ㅇ
한국말=> 한궁말
외숙모 => 외숭모
먹는다 => 멍는다
박문관 => 방문관
학년 => 항년
읽는다 => 잉는다

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄷ âm tiết thứ 2 mở màn bằng những phụ âm ㄴ đọc thành ㄴ

받침 ㄷ+ㄴ=>ㄴ
믿는다=> 민는다
받는다 => 반는다
맏물 => 만물

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅂ âm tiết thứ 2 khởi đầu bởi phụ âm ㄴ đuôi chữ phát âm thành ㅁ

받침 ㅂ+ㄴ => ㅁ
입니까 => 임니까
입맛=> 임맛
집는다=> 짐는다 (nhặt,lượm)
없는데 => 엄는데
갑니다=> 감니다

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi những phụ âm ㅇ, ㅁ âm tiết thứ 2 khởi đầu bằng bởi phụ âm ㄹ đọc thành ㄴ

받침 ㅇ,ㅁ+ ㄹ=> ㄴ
음력=> 음녁
종로=> 종노
범로 => 범노 (việc lấn chiếm vỉa hè)
경력=> 경녁 ( quá trình hoạt động)
능란하다=> 능난하다 ( khéo léo,tinh xảo)
☆☆ âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ,ㅂ âm tiết thứ 2 bắt đầu bởi phụ âm ㄹ thì âm tiết thứ nhất đọc thành ㅇ,ㅁ âm tiết thứ 2 đọc thành ㄴ
받침 ㄱ,ㅂ +ㄹ => ㅇ,ㅁ+ ㄴ
(ㄱ=>ㅇ; ㄹ=> ㄴ)
(ㅂ=>ㅁ; ㄹ=>ㄴ)
수업료=> 수업뇨
독립 => 독님
급료=> 금뇨 ( lương bổng)
압력=> 암녁 (áp lực)
백리=> 뱅니

4 유음화: nhũ âm hóa

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄴ,ㄹ âm tiết thứ 2 bắt đầu bởi phụ âm ㄹ đọc thành ㄹ
받침 ㄴ,ㄹ+ㄹ => ㄹ
몰라요=> 몰라요
연락 => 열락
편리하다=> 펼리하다
권리=> 궐리

5. 고개 음화 : âm vòm hóa

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄷ,ㅌ âm tiết thứ 2 có nguyên âm 이 đọc nối thành ㅈ, ㅊ
받침 ㄷ,ㅌ +ㅣ => ㅈ,ㅊ
같이=> 가치
닫히다 => 다지다
붙이다=> 부치다

6 “ㅎ” 탈락: “ㅎ” giảm lượt 

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㅎ âm tiết thứ 2 bắt đầu bởi phụ âm ㅇ (이응) thì k đọc “ㅎ”
받침 ㅎ+ 모음 => “ㅎ” 탈락
좋아요 => 조아요
놓아요=> 노아요
넣어요=> 너어요
많아요=> 마나요
잃었다 =>이렀다

7 격음화: âm bật hơi 

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ,ㄷ âm tiết thứ 2 bắt đầu bởi phụ âm ㅎ thì âm tiết thứ 2 đọc thành ㅋ,ㅌ
받침 (ㄱ,ㄷ+ ㅎ=> ㅋ,)
(ㅎ + ㄱ,ㄷ=> ㅌ)
축하=> 추카
까맣다 => 까마타
좋다=> 조타
파랗다 =>파라타
노랗다=> 노라타

8 “의” 발음: cách đọc” 의”

Nguyên âm 의 bắt đầu âm tiết thứ nhất đọc thành 의
의자=> 의자
의사=>의사
☆nguyên âm “의” ở vị trí âm tiết thứ 2 đọc thành “이”
주의=> 주이
동의=> 동이
편의점 => 편이점
☆☆ trợ từ sở hữu “의” đọc thành “에”
아기의 밥=> 아기에 밥
언니의 가방=> 언니에 가방
어머니의 돈 => 어머니에 돈
Nếu 의 đi kèm với phụ âm thì đọc thành “이”
희망=> 히망

9 : nhấn trọng âm 

Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi nguyên âm (k có patchim) âm tiết thứ 2 bắt đầu bởi phụ âm kép ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ thì đọc xuống giọng ở âm tiết thứ nhất và nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 2
예쁘다
바빠요
아빠

Related Posts

Cách chơi Rubik 3×3 dễ hiểu nhất cho người mới

Hướng dẫn về cách chơi rubik 3×3 thường sẽ mất khoảng 45p – 1 tiếng để học, nhưng nó sẽ gây ấn tượng mạnh với mọi người vì bạn…

16 nồi cơm điện giá rẻ tốt (từ 150k

Danh sách 16 loại nồi cơm điện giá rẻ từ: 200k, 300k, 500k. Các nồi cơm điện tốt giá rẻ dưới 1 triệu đồng của: Comet, Midea,…

25 kiểu tóc Mullet đẹp cực ngầu sành điệu dẫn đầu xu hướng hiện nay

25 kiểu tóc Mullet đẹp cực ngầu sành điệu dẫn đầu xu hướng hiện nay Tóc mullet hay tóc cá đối là một trong những kiểu tóc…

Cách nấu thịt kho tàu miền Bắc đơn giản ngon bá cháy

Cách làm Sau khi ráo nước, thái thịt thành từng khúc với kích cỡ tùy thích nhưng không nên nhỏ quá sẽ dễ bị nát trong quy…

Nhuộm tóc màu nâu khói nào đẹp, hot nhất cho nam và nữ 2022?

Tóc màu nâu khói là màu gì? Nhuộm tóc không chỉ là một giải pháp làm đẹp mà với 1 số ít người, đó còn là đam…

Công thức tính chu vi hình chữ nhật mới nhất 2022

Trong môn hình học ta được học về nhiều loại hình khác nhau, tuy nhiên trong số đó thì hình chữ nhật là một nội dung quan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *